Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » PT Nông nghiệp
 People, Land and Water: Participatory Development Communication for Natural Resource Management
 Tiêu đề  People, Land and Water: Participatory Development Communication for Natural Resource Management
 Tác giả  Guy Bessette
 NXB  Earthscan
 Năm XB  2006
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51