Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » PT Nông nghiệp
 Ethics in Qualitative Research: Controversies and Contexts
 Tiêu đề  Ethics in Qualitative Research: Controversies and Contexts
 Tác giả   Martyn Hammersley and Anna Traianou
 NXB  Sage
 Năm XB  2012
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51