Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » PT Nông nghiệp
 A risk professional’s survival guide : applied best practices in risk management
 Tiêu đề  A risk professional’s survival guide : applied best practices in risk management
 Tác giả  Clifford rossi
 NXB  Wiley
 Năm XB  2014
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51