Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » PT Nông nghiệp
 Marketing Trends for Organic Food in the 21st Century
 Tiêu đề  Marketing Trends for Organic Food in the 21st Century
 Tác giả  George Baourakis
 NXB  World Scientific
 Năm XB  2004
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51