Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » PT Nông nghiệp
 Reforming agricultural trade for developing countries,Volume One: Key Issues for a Pro-Development Outcome of the Doha Round
 Tiêu đề  Reforming agricultural trade for developing countries,Volume One: Key Issues for a Pro-Development Outcome of the Doha Round
 Tác giả  Alex F. McCalla, John Nash
 NXB  The World Bank
 Năm XB  2007
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51