Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » KD Nông nghiệp
 the Measurement of electronic service Quality: improvements and application
 Tiêu đề  the Measurement of electronic service Quality: improvements and application
 Tác giả  Grégory Bressolles, Jacques Nantel
 NXB  IGI Global
 Năm XB  2008
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51