Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » KD Nông nghiệp
 Business to Business Marketing Management : A global perspective
 Tiêu đề  Business to Business Marketing Management : A global perspective
 Tác giả  Alan Zimmerman ; Jim Blythe
 NXB  Routledge
 Năm XB  2013
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51