Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » KD Nông nghiệp
 Epistemic Game Theory: Reasoning and Choice
 Tiêu đề  Epistemic Game Theory: Reasoning and Choice
 Tác giả  Andrés Perea
 NXB  Cambridge University Press
 Năm XB  2012
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51