Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » KD Nông nghiệp
 The Emergence of Entrepreneurial Economics, Volume 9 (Research on Technological Innovation, Management and Policy)
 Tiêu đề  The Emergence of Entrepreneurial Economics, Volume 9 (Research on Technological Innovation, Management and Policy)
 Tác giả  G. T. Vinig ; R. C. W. Van Der Voort
 NXB  Elsevier
 Năm XB  2005
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51