Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » KT Nông nghiệp
 Data mining with decision trees : theory and applications
 Tiêu đề  Data mining with decision trees : theory and applications
 Tác giả  Lior Rokach
 NXB  World Scientific
 Năm XB  2015
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51