Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » Maketing
 Global Business Citizenship: A Transformative Framework for Ethics and Sustainable Capitalism
 Tiêu đề  Global Business Citizenship: A Transformative Framework for Ethics and Sustainable Capitalism
 Tác giả  Donna J. Wood; Jeanne M. Logsdon , Patsy G. Lewellyn , Kim Davenport
 NXB  M. E. Sharpe
 Năm XB  2006
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51