Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » Maketing
 International Handbook on Ecotourism
 Tiêu đề  International Handbook on Ecotourism
 Tác giả  Roy Ballantyne and Jan Packer
 NXB  Edward Elgar
 Năm XB  2013
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51