Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Du lịch
 Game theory
 Tiêu đề  Game theory
 Tác giả  Michael Maschler, Eilon Solan, Shmuel Zamir
 NXB  Cambridge University Press
 Năm XB  2013
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51