Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Thương mại
  Agribusiness Management
 Tiêu đề   Agribusiness Management
 Tác giả  Freddie Barnard, Jay Akridge, Frank Dooley and John Foltz
 NXB  Routledge
 Năm XB  2012
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51