Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Thương mại
 From Adam Smith to Michael Porter: Evolution of Competitiveness Theory (Asia-Pacific Business Series Volume 2)
 Tiêu đề  From Adam Smith to Michael Porter: Evolution of Competitiveness Theory (Asia-Pacific Business Series Volume 2)
 Tác giả  Dong-Sung Cho , Hwy-Chang Moon
 NXB  World Scientific
 Năm XB  2000
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51