Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Thương mại
 Exploring creativity : evaluative practices in innovation, design, and the arts
 Tiêu đề  Exploring creativity : evaluative practices in innovation, design, and the arts
 Tác giả  Brian Moeran, Bo T. Christensen.
 NXB  Cambridge University Press
 Năm XB  2013
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51