Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Thương mại
 Measuring the performance of public services : principles and practice
 Tiêu đề  Measuring the performance of public services : principles and practice
 Tác giả  Michael Pidd
 NXB  Cambridge University Press
 Năm XB  2012
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51