Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Thương mại
 Ecological Economics : An Introduction
 Tiêu đề  Ecological Economics : An Introduction
 Tác giả  Edwards-Jones, Gareth.; Davies, Ben.; Hussain, Salman.
 NXB  Blackwell
 Năm XB  2000
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51