Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Thương mại
 Using SAS for Econometrics
 Tiêu đề  Using SAS for Econometrics
 Tác giả  R. Carter Hill ; Randall C. Campbell
 NXB  Wiley
 Năm XB  2012
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51