Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Thương mại
 Swiss inance: capital markets, banking, and the Swiss value chain
 Tiêu đề  Swiss inance: capital markets, banking, and the Swiss value chain
 Tác giả  Henri B. Meier; John E. Marthinsen ; Pascal A. Gantenbein
 NXB  Wiley
 Năm XB  2013
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51