Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Thương mại
 Revenue Management with Flexible Products : Models and Methods for the Broadcasting Industry
 Tiêu đề  Revenue Management with Flexible Products : Models and Methods for the Broadcasting Industry
 Tác giả  Michael Muller; Bungart
 NXB  Springer
 Năm XB  2007
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51