Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Tổng hơp
 Organization Development & Change
 Tiêu đề  Organization Development & Change
 Tác giả  Thomas G. Cummings, Christopher G. Worley
 NXB  Cengage Learning
 Năm XB  2009
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51