Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Tổng hơp
 Applied Mathematics for the Managerial, life, and Social Sciences
 Tiêu đề  Applied Mathematics for the Managerial, life, and Social Sciences
 Tác giả  Soo T. Tan
 NXB  Cengage Learning
 Năm XB  2010
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51