Tài liệu điện tử » Tài liệu tham khảo » QTKD Tổng hơp
 Resorts: Management and Operation, Third Ed.
 Tiêu đề  Resorts: Management and Operation, Third Ed.
 Tác giả  Robert Christie Hill
 NXB  Wiley
 Năm XB  2011
 Mô tả  
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  15/12/2015 16:29:51