Tài liệu điện tử » Bài giảng » QTKD Tổng hơp
Từ khóa   Tìm theo  
 

 Giáo trình lập và quản lý dự án phát triển nông thôn - Rural development project planing and management / Hoàng Mạnh Quân
 Tiêu đề  Giáo trình lập và quản lý dự án phát triển nông thôn - Rural development project planing and management / Hoàng Mạnh Quân
 Tác giả  Nguyễn Xuân Phương
 NXB  Thuận Hóa
 Năm XB  2011
 Mô tả  Giáo trình lập và quản lý dự án phát triển nông thôn - Rural development project planing and management / Hoàng Mạnh Quân
 Tải về Bạn phải đăng nhập mới có quyền download file
 Ngày cập nhật  11/01/2011 10:17:23