Văn bản pháp quy » Tín chỉ - Học liệu
Quyết định: Về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị Tổng kết khóa đầu tiên đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Bình thường
Ngày 26/02/2012

 

Thông tin chi tiết văn bản

 

Mã số: DI471
Số - ký hiệu: QĐ 281/QĐ-ĐHH-ĐTĐH
Ngày nhập: 23-02-2012
Ngày ban hành: 23-02-2012
Tên văn bản: Quyết định: Về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị Tổng kết khóa đầu tiên đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
Độ khẩn: Bình thường
Độ mật: Bình thường
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Đại học Huế
Mặt hoạt động: Đào tạo Đại học
Người ký: Giám đốc Đại học huế
Từ khoá:  
Trích yếu:

Quyết định: Về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị Tổng kết khóa đầu tiên đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Tài liệu: scan00032322012.pdf
Số trang: 0
Nơi nhận: Theo quyết định

 

 

Hồ Ngọc Duy