Văn bản pháp quy » Tín chỉ - Học liệu
Về việc: Hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ hệ tín chỉ.
Ngày 02/11/2011

Thông tin chi tiết văn bản

 

Mã số: DEN230
Số - ký hiệu: CV 464/ĐHH-SĐH
Ngày nhập: 20-05-2011
Ngày ban hành: 20-05-2011
Tên văn bản: Về việc: Hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ hệ tín chỉ.
Độ khẩn: Bình thường
Độ mật: Bình thường
Loại văn bản: Công văn - Văn bản điều hành khác
Nơi ban hành: Đại học Huế
Mặt hoạt động: Đào tạo Sau Đại học
Người ký: P. Giám đốc Lê Mạnh Thạnh
Từ khoá:  
Trích yếu:

Về việc: Hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ hệ tín chỉ.

Tài liệu: Về việc: Hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ hệ tín chỉ.
Số trang: 0
Nơi nhận: Theo công văn

Hồ Ngọc Duy