Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04/01/2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc trường Đại học Kinh tế. »


Tin tức sự kiện

Chương trình học bổng ERAMUS+ (đợt 2)  (29/01/2016)

Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về chương trình học bổng trong khuôn khổ dự án ERAMUS+ do Ủy ban Châu Âu tài trợ và do Đại học Alexandru... »Giới thiệu sách