Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04/01/2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc trường Đại học Kinh tế. »


Tin tức sự kiện

Thông báo  (10/04/2018)

V/v Tham gia buổi nói chuyện với Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng - Viện trưởng Viện Quản trị tri thức KMi TP.HCM »


Hướng dẫn Elearning: Cấu hình khóa học mới và cách đăng kí thành viên của khóa học  (20/03/2018)

Để đăng kí thành viên của khóa học thì Giảng viên phải cấu hình Cho phép/ Không cho phép thành viên đăng kí vào khóa học của mình. »Giới thiệu sách