Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04/01/2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc trường Đại học Kinh tế. »


Tin tức sự kiện

Học bổng toàn phần học phí cho sinh viên Việt Nam, Đại học quốc tế Karlshochschule, Đức, 2019  (26/03/2019)

Đại học quốc tế Karlshochschule cấp học bổng dành riêng cho sinh viên Việt Nam trong kỳ nhập học mùa thu (9/2019). Học bổng được trao với mục đích xây dựng tinh thần... »


HỌC BỔNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ CỦA CHÍNH PHỦ IRELAND 2019  (20/02/2019)

Khu vực: Châu Âu Quốc gia: Ireland Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ Học bổng: Học bổng toàn phần Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2019 »Giới thiệu sách