Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04/01/2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc trường Đại học Kinh tế. »


Tin tức sự kiện

Thông báo Về việc nộp khóa luận sinh viên K49 học theo tiến độ nhanh  (09/01/2019)

Thông báo Về việc nộp khóa luận sinh viên K49 học theo tiến độ nhanh »


Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2019  (24/12/2018)

Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri cho các năm 2019 - 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh... »Giới thiệu sách