Tin tức sự kiện

Giới thiệu Ebook mới  (29/04/2020)

Kính chào Quý Thầy cô ! Thư viện trường Đại học Kinh tế thông báo đến quý thầy cô Danh mục sách ngoại văn chuyên ngành kinh tế của nhà xuất bản Spinger,... »


Thông báo sử dụng Cơ sở dữ liệu Thomson Innovation  (03/03/2020)

Cơ sở dữ liệu Thomson Innovation cung cấp hơn 100 triệu hồ sơ sáng chế. Bao gồm sáng chế của hầu hết các nước trên thế giới: Mỹ, Úc, Anh, Canada, Pháp, Đức, Trung Quốc,... »