Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04/01/2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc trường Đại học Kinh tế. »


Tin tức sự kiện

Học bổng du học Ấn Độ  (22/01/2018)

Năm học 2018-19, Chính phủ Ấn Độ dành tặng Việt Nam 48 suất học bổng do Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ (ICCR) điều phối, trong khuôn khổ Chương trình Học bổng chung... »


Chính phủ Ireland dành 30 học bổng toàn phần cho ứng viên Việt Nam  (12/12/2017)

Đây là học bổng theo học Thạc sĩ tại các trường đại học và học viện kỹ thuật của Ireland niên học 2017-2018. »Giới thiệu sách