Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04/01/2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc trường Đại học Kinh tế. »


Tin tức sự kiện

Điều ước thứ 7  (06/10/2015)

''Ba có một đôi giày nhưng ba không thể mang đôi giày đó đi làm được mà ba chỉ đi đôi dép nhưng ba chỉ mong muốn rằng sau này hai con đi làm có đôi giày láng láng để... »


Giới thiệu các dịch vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện  (02/10/2015)

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu đến Quý đọc giả các dịch vụ của Trung tâm như sau: »Giới thiệu sách