Giới thiệu

Thư viện

Trung tâm Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04/01/2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc trường Đại học Kinh tế thành Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Kinh tế. Ngày 19/02/2020 Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế có quyết định số 145/QĐ-ĐHKT về việc sát nhập Trung tâm Thông tin-Thư viện và phòng Công tác sinh viên thành Phòng Công tác Sinh viên - Thư viện »


Tin tức sự kiện

Thông báo chương trình học bổng sau đại học tại Cô-lôm-bi-a năm 2020  (12/12/2019)

Đại sứ quán nước Cộng hòa Cô-lôm-bi-a tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình Học bổng của ICETEX cho công dân... »


Thông báo chương trình Học bổng toàn phần ICCR Ấn Độ (Hội đồng giao lưu văn hoá Ấn Độ) năm 2020-2021  (05/12/2019)

Đại sứ quán Ấn Độ thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc Chính phủ Ấn Độ dành nhiều suất học bổng cho sinh viên Việt Nam... »Giới thiệu sách