Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04/01/2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc trường Đại học Kinh tế. »


Tin tức sự kiện

Học bổng BU Sport dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018-2019  (11/09/2018)

Học bổng dành để hỗ trợ cho các vận động viên đến học bậc đại học hoặc sau đại học tại BU. Đại học Bournemouth là một trường đại học công lập ở Bournemouth,... »


Học bổng sau đại học cho sinh viên quốc tế tại Đại học Nottingham Trent, Anh, 2019.  (10/08/2018)

Đại học Nottingham Trent được thành lập vào năm 1992 và là một trường đại học công lập ở Nottingham, Anh. »Giới thiệu sách